תגית: קרן הלוואה

ריבית פשוטה

ריבית פשוטה נקראת כך בעיקר בגלל שהיא הפשוטה ביותר לחישוב. זהו בעצם שיעור הריבית או אחוז הריבית כפול תקופת הריבית (תיכף נסביר) ועוד 1 כפול סכום הקרן של ההלוואה.

הנוסחה המדוייקת היא:

T=S(1+p*r)

T הוא הסכום הכולל (לאחר חישוב הריבית)

r הוא אחוז הריבית – למשל 5 עבור 5%

p הוא תקופת חישוב הריבית, למשל אם הריבית היא חודשית ותקופת ההלוואה היא שנה אז r=12

S סכום ההלוואה.

החישוב הוא מאד פשוט, סכום ההחזר הכולל T שווה לאחוז הריבית r כפול תקופת ההחזר p ועוד 1 כל זה כפול סכום קרן ההלוואה.

ריבית פשוטה כמעט ואינה נמצאת בשימוש כיום בגלל סיבות מספר, הראשונה בהן היא חוסר היכולת להוון את סכום ההלוואה בעתיד, הכוונה, בחישוב ריבית פשוטה אין כל מרכיב של שינויים בשוק ההון או במציאות בכלל, כך למשל יכול להיות מצב בו ערך הכסף יעלה או ירד (כלומר נוכל לקנות יותר או פחות באותו סכום כסף – בעתיד) והריבית תהיה תמיד קבועה בכל מקרה מה שאינו מתאים במיוחד למלווה.