תגית: הלוואה

הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים

עסקים קטנים במדינת ישראל רשאים לבקש הלוואה בערבות מדינה.

מדינת ישראל מכירה בכוחם ובחשיבותם של העסקים הקטנים. תרומתם של העסקים הקטנים היא גדולה מאד לכלכלה, להפחתת האבטלה ולפיתוח המשק באופן רציף ועל כן, הוקמה קרן לסיוע לעסקים קטנים.

ניתן לבקש את ההלוואה באחד משני מסלולים:

  1. הלוואה להון חוזר לעסקים הנמצאים בצמיחה ומתקשים תזרימית.
  2. הרחבה ושדרוג עסק קיים על מנת לקדמו ולפתחו.

כל בקשת הלוואה נבחנת לכשעצמה כאשר לכל סוג הלוואה ישנם תנאים שיש לעמוד בהם והראשי שבהם, הצדקה כלכלית לעסק הלווה על פי ועדת האשראי.

הלוואה בערבות המדינה ניתנת מן הבנקים בישראל, כאשר 70% מן הערבויות ניתנות על ידי המדינה. הבנק מצדו עשוי לבקש מן הלווים בטחונות עבור היתרה עד 25% וכמובן ערבויות אישיות של בעלי העסק.

תקופת ההלוואה

התקופה המקסימלית להחזר ההלוואה היא 5 שנים, כאשר ניתן לבקש 5 חודשי גרייס כל חודש מספר התשלומים המקסימלי אינו גדול מ-55 תשלומים.

סכום ההלוואה

סכום ההלוואה שאותו ניתן לבקש בערבות המדינה משתנה בהתאם לעסק הלווה:

עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 10 מליון ש"ח רשאים לבקש עד 500,000 ש"ח.

עסקים בעלי מחזור שנתי בין 10 ל-15 מליון ש"ח רשאים לבקש עד 750,000 ש"ח.

עסקים בעלי מחזור שנתי של בין 15 ל- 22 מליון ש"ח רשאים לבקש עד 5% מן המחזור.

בכל מקרה הלוואה בערבות המדינה לעסקים קטנים תינתן לעסקים עם מחזור שנתי של עד 22 מליון ש"ח.